• +420 777 132 431
  • info@ragam.eu

Aktuální ceník

1. Vedení účetnictví

Cena za služby vedení účetnictví pro společnosti a fyzické osoby se sídlem na území CZ,  je stanovena dle základního ceníku služeb. Tato cena může být taktéž stanovena dohodou, paušální sazbou popř. hodinovou sazbou. Dle dohody s klientem.

Název operace Částka za operaci v Kč bez DPH
Paušál za vedení účetnictví (pokud je účtováno do 50 položek v účetním deníku) včetně zastupování klienta na základě plné moci před  příslušnou Finanční správou

2750

Položka v účetním deníku

23,50

Služby související s vedením účetnictví /hodina

850

Zpracování mzdové agendy jednoho pracovníka/měsíčně

300

Vstupní/výstupní formality při nástupu/výstupu zaměstnance do/ze zaměstnání (za nového/odcházejícího zaměstnance)

300

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů (za zaměstnance)

330

Další služby související se zpracováním mzdové agendy /hodina

850

Daňové poradenství/hodina

1225

Zpracování cestovního příkazu tuzemsko

72,50

Zpracování cestovního příkazu zahraničí

180