Online účetnictví

Po roce a půl výběru a testování  dostupných softwarů v oblasti elektronického vedení a zálohování prvotních dokladů jsme se rozhodli pro spolupráci se společností Giri s.r.o., která nabízí produkt pro tyto účely Docspoint.

Docspoint nabízí jednoduché zpracování a předání prvotních dokladů k dalšímu zpracování účetní.  Tímto je potvrzené předání schváleného dokladu k zaúčtování. Odpadá tímto činnosti jako je tisk dokladů, archivace a kopírování dokladů, schůzky týkající se předávání a schvalování prvotních dokladů.

Dále Docspoint dokáže tzv. těžit z prvotního dokladu údaje jako je datum, dodavatel, zdanitelné plnění.  Dále produkt umí jednoduše řadit, třídit a vyhledávat doklady. Do aplikace má přístup dle jednotlivého nastavení účetní i majitelé účetnictví jako schvalovatelé dle daných úrovní.

Tento produkt jsme vybrali jako vhodný pro malé a střední podniky.

 

Pro malé živnostníky a řemeslníky, dále pro klienty s menším počtem dokladů jsem vytvořili ve spolupráci s našimi spolupracovníky ze společnosti enovigo s.r.o. společný produkt, který jsme pojmenovali Elektronický šanon.

Jde o jednoduchou evidenci dokladů, vytvořenou přímo na míru jednotlivému klientovi a jeho potřebám.

Zjistili jsme, že avizovaný postupný přechod na vedení účetnictví elektronicky není v žádném případě jednoduchý, jak se na první pohled zdá a je prezentováno.  Stále je to záležitost, která se vyvíjí a za současných platných legislativ a zvyklostí nemůže nahradit práci účetní, a už vůbec nemůže nahradit osobní ekonomické poradenství.  Překvapuje nás, že některé nabízené produkty se prezentují ve smyslu „Zpracuje a udělá účetnictví a daně samo“, dále současné propagované elektronické vedení účetnictví není o snížení nákladů, neboť služby IT a těžení dat je samozřejmě zpoplatněno.

Naše společnost tyto produkty vítá ve smyslu úspory času klienta a účetní při předání a schvalování dokladů, úspora času ve třídění dokladů a jejich kopírování a archivaci.

Nadále také nabízíme vzdálený přístup přímo do účetního programu /primárně do programu Pohoda/,  kde dle nastavení si sám klient může některé účetní úkony zpracovávat sám pod naším dohledem.

RAGAM s.r.o.

IČ: 27628191
DIČ: CZ27628191

Společnost zapsána Městským soudem v Praze, spis. zn. C 119963/MSPH.

Sídlo firmy:

Benešova 648, 284 01 Kutná Hora

Kontakty

Provozovna:

Benešova 635 + 636, 284 01 Kutná Hora