• +420 327 514 037
  • info@ragam.eu
Sleek & Beautiful

RAGAM

účetní a daňová kancelář

finanční, mzdové a účetní poradenství, personalistika, mzdy, daňová evidence

Naše služby

naši klienti dostávají kompletní služby

Sleek & Beautiful

Poradenství

Úzce spolupracujeme s právníky, exekutory, auditory a notářskou kanceláří. Přejeme si, aby prioritou našich klientů bylo jejich podnikání, nikoliv zabývání se neustále se měnícími zákony a předpisy v oblasti daní, účetnictví a personalistiky.

Sleek & Beautiful

Účetnictví

Kompletní vedení účetnictví od naší společnosti zahrnuje svoz, zpracování i archivaci veškerých účetních dokladů, vedení skladové evidence a evidence majetku i účetní audit. Náš účetní a daňový servis zajišťuje optimalizaci daňové povinnosti, zajistíme též zpracování běžné či mimořádné účetní uzávěrky a podání (příp. odklad) daňového přiznání.

Sleek & Beautiful

Personalistika a mzdy

Evidence zaměstnanců zahrnuje zpracování mzdových listů, výpočet mezd a zpracování výplatních pásek i listin. Vypracujeme podklady pro odvod pojištění, daní a poplatků. Více na stránce Mzdové účetnictví. V případě zájmu též nabízíme ekonomické poradenství pro Řízení lidských zdrojů.

Novinky ze světa daní

Co by měl každý podnikatel zaznamenat

14.12.2016 No Comments

Výdaje uplatňované paušálem před a po novele

Daňový dáreček pro OSVČ Změnu by měl přinést daňový balíček (sněmovní tisk 873), který může být ode dneška ve Sněmovně projednáván už ve třetím čtení. Novinka v podobě znovunabytí nároku na uplatnění zmíněných daňových slev byla do návrhu přidána rozpočtovým výborem v rámci pozměňovacích návrhů (sněmovní tisk 873/2). Novinka je dvousečná v tom, že OSVČ s nižšími příjmy potěší […]

14.12.2016 No Comments

Jak psát závěť, aby byla platná

  Jak psát závěť, aby byla platná Přidáno 06.12.2016 Jak sepsat závěť, aby byla platná? Uvádím přehledné informace o sepisování poslední vůle. Poslední vůli musíte projevit sami, jasně, vážně a jednoznačně. Výběr dědiců v závěti nesmíte svěřit někomu jinému, ani pořizovat společnou závěť. V poslední vůli můžete stanovit splnitelné podmínky, které musejí dědici splnit, aby dědictví dostali. Kdo […]

29.10.2016 No Comments

Povinnosi k EET

Pokud se vás týká elektronická evidence tržeb (EET), už si začněte vyhlížet místo, kam pověsíte nové informační oznámení. To je jedna z povinností, které se k elektronické evidenci vztahují. Jestli na povinné oznámení zapomenete, hrozí vám pokuta 50 000 Kč. Oznámení musí být v provozovně dobře viditelné a čitelné. Zákazník z něho zjistí, že obchodník […]