Jak se služebním vozem ušetřit výplatu?

Přidělení firemního vozu patří k nejžádanějším zaměstnaneckým benefitům. Od července loňského roku se novelou zákona o daních z příjmů příjemně snížila částka nepeněžního příjmu účtovaná zaměstnancům, pokud používají vozidlo ke služebním i soukromým účelům. Změna se však týká pouze vozidel nízkoemisních.

Zaměstnavatele to má vést k tomu, aby si jako služební vozy pořizovali především elektromobily či vozidla kombinující spalovací motor a elektromotor, protože ty jsou nově zaměstnancům tzv. přidaňovány pouze půl procentem jejich vstupní ceny, zatímco standardní automobily i nadále dvojnásobnou sazbou.

1. Od poloviny minulého roku jsou zvýhodněna ekologická služební vozidla, protože ze vstupní ceny vozu poskytnutého bezplatně se pro přidanění používá snížená sazba 0,5 % namísto dosavadní 1 %, která nadále platí pro standardní vozy.
2. Novela platí zpětně pro celý rok 2022, takže zaměstnanci mohou uplatnit požadavek na přeplatek daní i pojistného za první pololetí.
3. Při bezplatném poskytnutí služebního vozu nerozhoduje, zda je v konkrétním měsíci vozidlo k soukromým účelům skutečně použito, ale zda je zaměstnanci na základě platné smlouvy k dispozici.

Pokud zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci služební vozidlo k bezplatnému používání pro služební i soukromé účely, jde o nepeněžní příjem zaměstnance. Tomu je ve mzdě „přidaněna“ částka ve výši 0,5 či 1 procenta vstupní ceny vozidla za každý (i započatý, pozn. aut.) kalendářní měsíc poskytnutí vozidla bez ohledu na to, do jaké míry je využíval k soukromým účelům.

Srážku v plné výši tedy pocítí např. i v době nemoci či exotické zahraniční dovolené. Nerozhoduje totiž, zda je v konkrétním měsíci vozidlo k soukromým účelům skutečně použito, ale zda je zaměstnanci na základě platné smlouvy se zaměstnavatelem k dispozici.

Daně, zdravotní a sociální pojistné

Ve smlouvě či jiné dohodě je uvedeno, o jaké vozidlo jde, v jakém období ho může zaměstnanec k soukromým účelům využívat, a především jeho vstupní cena používaná při ocenění vozidla pro účely daňového odepisování, v níž musí být zahrnuta DPH.

Podle zákona o daních z příjmů, jestliže je částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než tisíc korun, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč.

Zaměstnanec objeví tuto částku na výplatní pásce jako nefinanční příjem, z něhož je mu stržena daň z příjmu i zdravotní a sociální pojištění. Laicky řečeno, peníze na ruku nedostane, ale stát si ještě svůj díl odebere.

Za toto plnění se však nepovažuje jednorázové či nahodilé použití motorového vozidla zaměstnavatele pro soukromé účely zaměstnance, které je přesně dojednáno. Jde např. o svatbu dítěte zaměstnance, odvoz do zdravotnického zařízení, stěhování apod. V tomto případě je obvykle sjednána smlouva o nájmu vozidla.

Přeplatky za celý rok

Nová pravidla sice platí až od července, nicméně je právě nyní nejvyšší čas se jimi zabývat, protože mají zpětnou platnost již od ledna 2022. Výhodnější sazba při využívání nízkoemisních automobilů bude zaměstnancům zohledněna v rámci ročního vyúčtování záloh, kdy se díky této změně dostanou na nižší základ daně a v důsledku toho jim vznikne daňový přeplatek.

Zaměstnanci, kteří o roční zúčtování nežádají, mohou podat daňové přiznání, na jehož základě obdrží přeplatek, který u nich vznikl v prvním pololetí 2022.

Zaměstnavatel se však může se zaměstnancem dohodnout také na nikoli bezplatném poskytnutí vozidla pro služební i soukromé účely, ale na poskytnutí za úplatu. Pokud bude stanovena úplata nižší, než kolik činí 0,5 či 1 procento vstupní ceny použitého vozidla, bude rozdíl mezi těmito částkami zdaněn a odvedeno pojistné. I v tomto případě může zaměstnanci vzniknout daňový přeplatek na šest měsíců loňského roku.

 

Postupně a současně víc aut

Zaměstnanec se může ocitnout také v situaci, kdy mu zaměstnavatel poskytne k služebním i soukromým účelům bezplatně několik vozidel v průběhu kalendářního měsíce. Pokud jsou zaměstnanci poskytnuta postupně a nízkoemisní jsou jen některá z nich, bude použita sazba 0,5 procenta v případě, že níznoemisní vůz měl nejvyšší vstupní cenu. Ta je pro stanovení tzv. přidanění rozhodující.

Zaměstnanec však může mít k dispozici v průběhu kalendářního měsíce i několik vozidel současně. Pokud navíc jde o mix standardních a ekologických aut, výpočet se trochu zkomplikuje, ale v zásadě se postupuje tak, že se spočítá cena všech vozů jedné kategorie, použije příslušná sazba a obě konečné položky se sečtou.

Za nízkoemisní se považuje motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel, tedy silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 procent emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu.